KCN TAM PHƯỚC – ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 4, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam