VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

IMC Building
62 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí MInh, Việt Nam

Số điện thoại: (+84) 2836 364 637

(+84) 2836 364 638

Email: phillip@vinaauslabels.com