Vina Aus Labels: Cam kết về Trách nhiệm Xã hội và Sự Bền vững thông qua sự hợp tác cùng PRO Vietnam

Vina Aus Labels là một nhà sản xuất hàng đầu về giải pháp đóng gói và nhãn bao bì tại Việt Nam, cam kết với Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR) và Bền vững. Sự tận tâm của công ty trong việc giảm thiểu lượng khí thải carbon, giảm thiểu lượng chất thải và khuyến khích các thực tiễn kinh doanh đạo đức đã dẫn đến việc hợp tác gần đây của họ với PRO Vietnam, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về việc khuyến khích các thực tiễn sản xuất và tiêu thụ bền vững tại Việt Nam.

Việc tham gia liên minh tái chế bao bì – PRO Vietnam, Vina Aus Labels có quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên, đào tạo và mạng lưới giá trị giúp cho Vina Aus Labels phát triển các thực tiễn kinh doanh bền vững. Vina Aus Labels sẽ đồng hành cùng với PRO Vietnam trong các chiến dịch giảm thiểu chất thải, các chương trình cung ứng trách nhiệm và đào tạo quản lý chuỗi cung ứng bền vững. Sự hợp tác này thể hiện sự cam kết của Vina Aus Labels đối với sự bền vững và mục tiêu trong việc tạo ra ảnh hưởng tích cực đến môi trường, xã hội và kinh tế.

Vina Aus Labels cam kết phát triển các giải pháp đóng gói bao bì sáng tạo và giảm thiểu tác động môi trường của sản phẩm. Sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất, như các vật liệu phân hủy sinh học và có khả năng tái chế. Ngoài ra, Vina Aus Labels khuyến khích ý thức về các thiết kế đóng gói, sử dụng các kỹ thuật như giảm trọng lượng và giảm lượng vật liệu để giảm thiểu chất thải và tiêu thụ năng lượng.

Thông qua sự hợp tác cùng với PRO Vietnam, Vina Aus Labels đang đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và đẩy mạnh các thực tiễn kinh doanh có trách nhiệm ở Việt Nam. Sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích cho Vina Aus Labels mà còn góp phần tạo ra một tương lai bền vững hơn cho Việt Nam và xa hơn nữa.

Ông Phillip Lam cho biết:

Chúng tôi rất hân hạnh khi được trở thành đối tác của PRO Vietnam và chúng tôi có những đóng góp nhằm giúp PRO VIetnam hoàn thành sứ mệnh của họ trong việc thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam. Cam kết của chúng tôi về CSR và sự bền vững hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của PRO Vietnam, và chúng tôi tin rằng chúng ta có thể tạo ra nhiều sự ảnh hưởng, tác động tích cực đến môi trường, xã hội và kinh tế.

Sự hợp tác giữa Vina Aus Labels và PRO Vietnam là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy các thực tiễn kinh doanh bền vững tại Việt Nam. Thông qua cam kết với CSR và bền vững, Vina Aus Labels đang là người tiên phong trong lĩnh vực nhãn bao bì tạo ra một tương lai tốt hơn và bền vững.

 

 Wayne NG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *