Tương lai của Thiết kế Nhãn: Xu hướng và Đổi mới cho sản xuất Nhãn & Bao bì mềm

Hãy luôn đi trước trong cuộc đua với các xu hướng mới nhất trong thiết kế nhãn cho nhãn sản xuất và bao bì mềm. Khám phá các đổi mới, công nghệ tiên tiến và các giải pháp linh hoạt mà Vina Aus Labels mang đến. Nâng cao thương hiệu với nhãn tinh chỉnh chất lượng cao.

Vina Aus Labels Chia Sẻ Tình Thương

Khám phá sự kiện đặc biệt của Vina Aus Labels vào ngày 14/06/2023, khi công ty tham gia chiến dịch CSR với mục tiêu hỗ trợ 2 hộ gia đình. Đọc bài viết để biết thêm về cam kết xã hội của Vina Aus Labels và tầm nhìn vì một xã hội không để ai bị bỏ lại phía sau.

Vina Aus Labels: Cam kết về Trách nhiệm Xã hội và Sự Bền vững thông qua sự hợp tác cùng PRO Vietnam

Vina Aus Labels hợp tác với PRO Vietnam, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy các thực tiễn sản xuất và tiêu dùng bền vững để giảm lượng khí thải carbon, tối thiểu hóa rác thải và thúc đẩy các thực tiễn kinh doanh đạo đức. Qua sự hợp tác này, Vina Aus Labels có quyền truy cập vào các nguồn lực, đào tạo và mạng lưới giá trị để theo đuổi các thực tiễn kinh doanh bền vững, bao gồm các chiến dịch giảm rác thải và đào tạo quản lý chuỗi cung ứng bền vững. Cam kết của Vina Aus Labels với CSR và sự bền vững phù hợp với tầm nhìn của PRO Vietnam, tạo ra tác động tích cực đối với môi trường, xã hội và kinh tế.